Ortoteekist tellimise üldtingimused

Kehtivad alates 16.detsember.2019.a.

1. Tingimuste kehtivus
1.1. Käesolevad tervisetoodete tellimistingimused (edaspidi Tingimused) reguleerivad ostukeskkonnas https://ortoteek.ee (edaspidi e-ortoteek) Ortoteek OÜ (registrikood: 16082508, Järve tn 2, 11314, Tallinn) ning e-ortoteekis tellimuse teinud isiku (edaspidi Tellija) vahel e-ortoteekist toodete (edaspidi Kaup) ostmisel tekkivaid õigussuhteid.
1.2. Tingimustes reguleerimata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
1.3. Ortoteekis on õigus käesolevaid Tingimusi ühepooltselt muuta. Tingimuste muudatustest ja täiendustest teatatakse e-ortoteeki kaudu. Tingimuste muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest e-ortoteekisl, Tingimustes nimetatud ajal.
1.4. Kui tellimus on Ortoteekile edastatud enne Tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Tellija ja Ortoteeki vahel tekkinud õigussuhtele tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui Tingimustes on ette nähtud teisiti.
1.5. Ortoteekil on õigus e-ortoteekis müüdavate Kaupade hindu igal ajal muuta, kui Tingimustes ei ole ette nähtud teisiti.
1.6. e-ortoteekist Kauba tellimist võimaldatakse nii registreerimata kasutajatele kui ka registreeritud kasutajale või püsikliendile.

2. Hinnad ja tasu kättetoimetamise eest
2.1. e-ortoteekis müüdavale Kaubale kehtib Kauba juures näidatud hind
2.2. Kauba hinnad sisaldavad käibemaksu 20% või 9% vastavalt kaubagrupile.
2.3. Kättetoimetamise tasu sisaldab käibemaksu 20%.
2.4. Käibemaksu määra muutumisel, korrigeeritakse Kauba hindu ning kättetoimetamise tasu suurust käibemaksumäära muutuse võrra.
2.5. Kauba hind ei sisalda tasu Kauba kättetoimetamise eest. Kättetoimetamise tasu sõltub Teie valitud kättetoimetamise viisist.

3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine
3.1. Ostukorv luuakse hetkel, kui teete tootevaliku ja vajutate seejärel Kauba juures asuvale nupule „Lisa ostukorvi“. Kauba ostukorvi lisamine ei kohusta Teid Kaupa ostma ega too kaasa rahalisi kohustusi. Ostukorvi sisu saate igal ajal kuni tellimuse kinnitamiseni muuta ning Kaupa lisada või eemaldada.
3.2. Tellimuse vormistamiseks e-ortoteeki tellimiskeskkonnas vajutage ostukorvi lehel asuvat nuppu “Mine maksma”, mille järel on vajalik valida Kauba kättetoimetamise viis ja internetipank, mille kaudu soovite tellimuse eest tasuda.
3.3. Tellimus loetakse kinnitatuks kui olete e-ortoteeki tellimiskeskkonnas vormistatud tellimuse eest internetipangas tasunud ning vajutanud nuppu “Tagasi kaupmehe juurde”, mille järel kuvatakse Teile e-ortoteeki poolne tellimuse/makse kinnitus.
3.4. Pärast tellimuse kinnitamist edastatakse tellimus Ortoteekile täitmiseks ning kättetoimetamiseks vastavalt Teie valitud kättetoimetamise viisile.
3.5. Teie esitatud tellimuse informatsioon on meile aluseks tellimuse täitmisel ja Kauba kohaletoimetamisel- veenduge, et kõik nõutavad andmed on esitatud ja korrektsed. Kui Teie poolt esitatud tellimuse kohaletoimetamiseks vajalikud andmed on vigased ja/või puudulikud, ei saa Ortoteek tellimuse nõuetekohast kohaletoimetamist Teile garanteerida.
3.6. Kauba müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) ostukorvi alusel koostatud tellimuse kohta kinnituse saatmisest Tellija e-posti aadressile. Tellimus loetakse kinnitatuks tellitud Kauba eest tasumisele kuuluva summa laekumisest Ortoteeki arvele.

4. Tellimuse täitmine Ortoteeki poolt
4.1. Kui olete Kauba eest tasunud (tellimuse kinnitanud), korraldab Ortoteek tellimuse täitmise vastavalt Teie poolt valitud kättetoimetamise viisile hiljemalt kolme tööpäeva jooksul tellimuse kinnitamisest, välja arvatud juhul, kui Tellija on soovinud pikemat kohaletoimetamise aega või kui tähtaja järgimine mõnel muul Tingimustes nimetatud põhjusel võimatu.
4.2. Peale Kauba eest tasumist, toimetatakse Kaup Teile kohale Teie poolt tellimuse vormistamisel valitud asukohta.
4.3. Nädalavahetusel kinnitatud tellimused toimetatakse Teie poolt tellimuse vormistamisel valitud kättetoimetamise asukohta reeglina hiljemalt kolmapäeval.
4.4. Kaup toimetatakse Teie poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile, kui soovisite Kauba kättetoimetamist kullerteenusega. Kui soovisite Kauba kätte saada pakiautomaadist, toimetatakse Kaup Teie valitud pakiautomaati. Sihtkoha hilisem muutmine ei ole võimalik.
4.5. Kullerteenusega Kauba kättetoimetamisel antakse Kaup Teile üle koos paberil või elektroonse saatelehega. Enne paberil või elektroonses terminalis kuvatud saatelehe allkirjastamist soovitame Teil Kauba pakend üle vaadata ja selle väliste vigastuste korral märkida postiteenuse osutaja saatelehele sellekohane märkus. Palume Teil vigastatud pakendiga saabunud Kaubast teatada kohe e-postiga info@ortoteek.ee .

4.6. Enne Kauba kasutamist lugege tähelepanelikult Kauba kasutusjuhendit.
4.7. Kauba kättetoimetamise aadressil võtab Kauba soovituslikult vastu Tellija. Ortoteekil on õigus anda Kaup üle kauba kättetoimetamise aadressil teisele isikule, keda kuller võib mõistlikult pidada Tellija esindajaks (füüsilise isiku puhul pereliige, asutuste puhul kolleeg, ülemus, jt.).
4.8. Tellija peab arvestama, et valides kättetoimetamise asukohaks pakiautomaadi võib pakiautomaadile ligipääs olla kaubanduskeskuse poolt piiratud kaubanduskeskuse lahtioleku aegadest sõltuvalt.
4.9. Tingimustega nõustumisel. Kui Tellijale ei ole võimalik Kaupa kätte toimetada kulleri poolt ette teatatud ajal või Tellija ei too Kaupa pakiautomaadist ära postiteenuse osutaja poolt teatatud aja jooksul, tagastatakse Kaup Ortoteekile. Ortoteekile tagastatud Kauba maksumust ega kättetoimetamise tasu Ortoteek Tellijale ei hüvita.
4.10. Juhul kui Tellija ei ole Kaupa mõnel punktis 4.9. nimetatud põhjusel kätte saanud, on Tellijal õigus pöörduda Ortoteeki poole ning paluda Kauba uuesti saatmist, kui Ortoteek ei ole saadetises sisaldunud Kaupa lahti. Kui Tellijale komplekteeritud Kaup on veel Ortoteekis lahtipakkimata, teeb Ortoteek uue katse kauba saatmiseks Tellijale ning Tellija ei pea Kauba eest uuesti tasuma, kuid kohustub tasuma kättetoimetamise tasu.

5. Kauba eest tasumine
5.1. e-ortoteeki tellimiskeskkonnas tellitud Kauba eest saate tasuda vastavalt valitud makseviisile.
5.2. Makse sooritamiseks valige e-ortoteeki tellimiskeskkonnas makseviis:
5.2.1. pangalingi kaudu (Swedbank, SEB, LHVbank, Luminor, Pocopay, Coop Pank) või
5.2.2. krediitkaardiga Mastercard või Visa kaudu.
5.3. Maksete vahendajaks on vastav pank või Maksekeskus.ee
5.4 Kõik tehingud arveldatakse eurodes.
5.5. Pärast sobiva makseviisi valikut vajutage nupule „Maksma“.
5.6. Kauba eest on tasutud ja e-ortoteeki tellimiskeskkonnas tehtud tellimus loetakse kinnitatuks, kui olete internetipangas tellimuse eest tasunud ning vajutanud nuppu “Tagasi kaupmehe juurde”..

6. Tellimuse tühistamine, pretensioonid ja Kauba tagastamine
6.1. Peale Kauba kättesaamist on Tellijal (müügilepingu sõlminud isikul) 14 päeva aega Kaubaga tutvumiseks. Soovi korral on Tellijal võimalus Kaup tagastada eelnimetatud tähtaja jooksul (lepingust taganemine), saates e-ortoteeki aadressile info@ortoteek.ee vastavasisulise teate koos tellimuse numbriga ning tagastades Kauba oma kulul aadressile Järve tn 2, Tallinn 11314, telefoni number +37257878830. Lepingust taganemiseks tuleb esitada vabas vormis taganemisavaldus. Ortoteekil on õigus telefoninõustamise käigus tehtud tellimus tühistada (lepingust taganeda) Ortoteeki poolt Tellijale saadetud arve maksetähtpäevaks tasumata jätmisel.
6.2. Võlaõigusseaduse § 53 lõike 4 punktist 41 tulenevalt ei kuulu tagastamisele (st Tellija kaotab punktis 6.1. nimetatud taganemisõiguse) avatud pakendiga, kasutatud või rikutud (sh rikutud pakend) Kaup, va kui pakend on saanud kahjustada transpordi käigus ning Kauba kättesaamisel kullerteenuse vahendusel on tehtud vastav märge saatelehele või pakiautomaati saabunud kauba vastuvõtmisel on viivitamatult teatatud Ortoteekile vigastatud pakendiga kauba kättesaamisest.
6.3. Lepingust taganemise korral punktis 6.1 sätestatud juhul tagastatakse ostu eest tasutud summa, millest Tellija kannab Kauba kättetoimetamisega seotud kulutused juhul, kui Tellija on valinud kättetoimetamise viisina kõige odavamast üle-Eestilisest kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi. Sellisel juhul peab Tellija kandma kulu, mis ületab tavapärase kõige odavama kättetoimetamise viisiga seotud kulu. Ortoteekil on õigus pidada tavapärast kättetoimetamise tasu ületav tasu osa kinni Tellijale tagastatavast summast.
6.4. Raha tagastatud Kauba eest makstakse tagasi Tellija või Tellija poolt nimetatud muu isiku arveldusarvele hiljemalt 14 päeva jooksul alates taganemisteate jõudmisest Ortoteekini tingimusel, et sama tähtaja jooksul on Kaup tagastanud p 6.1. nimetatud aadressile.
6.5. Tagastatav Kaup peab sisaldama kõiki Kauba pakendis sisaldunud esemeid. Kui Kaup on ostetud kampaania korras tuleb tagastada ka kampaania korras saadud lisatooted.
6.6. Tellijal on õigus esitada Ortoteekile Kauba osas pretensioone kahe aasta jooksul Kauba Tellijale üleandmisest. Tarbijalemüügi puhul eeldatakse, et kuue kuu jooksul Kauba Tellijale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas Kauba üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus Kauba või puuduse olemusega.
6.7. Juhul kui Tellija soovib esitada pretensiooni Kauba mittevastavuse osas lepingu tingimustele, tuleb see Ortoteekile esitada kahe kuu jooksul arvates päevast, kui Tellija sai teada, et Kaup ei vasta lepingutingimustele. Pretensioon esitatakse aadressile info@ortoteek.ee
6.8. Pretensiooni esitamise korral Kauba mittevastavuse osas vaatab Ortoteek pretensiooni läbi 14 päeva jooksul selle saamisest arvates.
6.9. Juhul kui Ortoteek nõustub pretensioonis tooduga, asendab Ortoteek puudusega Kauba samasuguse puuduseta Kauba vastu; juhul kui Kauba asendamine ei ole võimalik (Kaup puudub Ortoteeki laos, Kaupa enam ei toodeta jmt) tagastab Ortoteek puudusega Kauba eest Tellija poolt tasutud ostuhinna Tellija poolt nimetatud kontole 14 päeva jooksul pretensiooni saamisest arvates. Kauba saatekulu ei kuulu Ortoteeki poolt tagastamisele. Puudusega Kauba asendamisel toimetatakse puuduseta Kaup Tellijale Ortoteeki kauplusesse Järve tn 2, Tallinn 11314.

7. Garantii ja nõuetele mittevastavate Kaupade tagastamine
7.1. Kaupadele kehtib garantii, kui see on märgitud e-ortoteekis Kaupa tutvustavas tekstis või sisaldub vastav viide Kaubaga kaasasolevas dokumentatsioonis. Garantii kestus ja tingimused sisalduvad Kaubaga kaasasolevates dokumentides.

7.2. Garantiijuhtumi korral palun pöörduge Ortoteeki poole e-kirja teel info@ortoteek.ee või aadressil Järve tn 2, Tallinn 11314 või kaasasolevas dokumentatsioonis märgitud garantiiküsimuste eest vastutava isiku (toote maaletooja) poole.
7.3. Kui Kauba juures viide garantiile puudub, tähendab see, et vastaval tootel garantii puudub. Sellisel juhul on teil õigus Kauba lepingutingimustele mittevastavuse korral kasutada seaduses sätestatud õiguskaitsevahendeid, sealhulgas nõuda Kauba parandamist või selle võimatuse korral Kauba asendamist; olulise mittevastavuse korral lepingust taganeda ja nõuda Kauba eest makstud raha tagastamist.
7.4. Kaupade kahjustumise ja hävimise riisiko läheb Tellijale üle Kauba üleandmisel, milleks loetakse, kas kulleri või Kauba toimetamist Tellija soovitud kättetoimetamiskohta (näiteks pakiautomaat).
7.5. Ortoteek ei vastuta Kaubal tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud pärast Kauba kättetoimetamist p 7.4. nimetatud korras ning puuduste eest, mis tekivad Kaubale seoses Kauba mittesihipärase või ebaõige kasutamisega või seoses Kauba normaalse füüsilise kulumisega tavalise kasutamise korral.
7.6. Kauba nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Teil õigus nõuda puuduse kõrvaldamist Kaubal või selle võimatusel Kauba asendamist nõuetele vastava ja puuduseta Kauba vastu, teatades sellest Ortoteekile punktides 6.6. ja 6.7. toodud tähtaja jooksul ning tagastades nõuetele mittevastava Kauba p 6.1 nimetatud aadressile.

8. Vastutus ja vääramatu jõud
8.1. Ortoteek vastutab Tellija ees ja Tellija Apteegi ees teisele poolele Tingimuste rikkumisega tekitatud otsese kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
8.2. Ortoteek ei vastuta Tellijale tekitatud kahju eest, kui Kauba kättetoimetamine viibib asjaolude tõttu, mida Ortoteek ei saanud mõjutada ning mille saabumist ei olnud võimalik ette näha, sh e-ortoteekis asetleidvatest võimalikest tehnilistest tõrgetest põhjustatud viivituste korral Kauba kättetoimetamisel (vääramatu jõud).

9. Isikuandmete töötlemine
9.1. Tellija poolt e-apteegi kasutamisel avaldatud isikuandmete turvalisus on Ortoteekile oluline. Ortoteek kinnitab, et töötleb Tellija isikuandmeid kooskõlas kehtivate õigusaktidega.
9.2. Ortoteek töötleb Tellija isikuandmeid vastavalt Ortoteeki Isikuandmete Töötlemise Põhimõtete tingimustele.

10. Muud tingimused
10.1. Teie ja Ortoteeki vahel Kaupade tellimise ja ostmisega tekkivad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Juhul kui läbirääkimised ei anna soovitud tulemusi või kui Te ei ole nõus Ortoteeki pakutud lahendusega ja leiate, et Teie õigusi on rikutud, on Teil õigus esitada kaebus tarbijavaidluste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Komisjoni pöördumine on tarbijale tasuta ning tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijavaidluste komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel: http://tarbijakaitseamet.ee .
Tarbijavaidluste Komisjon on Tarbijakaitseameti juures asuv kohtuväline tarbija ja kaupleja vahelisi vaidlusi lahendav organ, mis asub aadressil Pronksi 12, 10117 Tallinn, telefon 6201 920; Tarbijavaidluste Komisjoni menetlusreeglitega on võimalik tutvuda Tarbijakaitseameti veebilehel aadressil: https://www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijavaidluste-komisjon .
10.2. Lisaks punktis 10.3. toodule on füüsilisest isikust kliendil õigus esitada kaugmüügiga seotud kaebus läbi Euroopa Liidu elektroonilise keskkonna nimetusega ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk) aadressil: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=ET . Eelkõige on internetipõhine vaidluste lahendamise platvorm ehk ODR-platvorm mõeldud piiriüleste vaidluste lahendamiseks, võimaldades tarbijal lihtsamalt leida konkreetne vaidluse lahendamiseks sobiv kohtuväline üksus kaupleja asukohariigis. Eestis pakub vajadusel abi ja nõustamisteenust platvormi vahendusel piiriüleste kaebuste lahendamisel Tarbijakaitseameti osakond EL tarbija nõustamiskeskus.
10.3. Kõik e-ortoteeki veebilehel toodud Kauba kirjeldused, fotod ning muud andmed on autoriõigusega kaitstud ning nende kopeerimine või muul moel kasutamine ilma Ortoteeki nõusolekuta on keelatud.
10.4. E-ortoteeki veebileht on järgnevate veebilehitsejatega: Google Chrome versioon 50 või uuem, Mozilla Firefox versioon 50 või uuem, Safari versioon 10 või uuem.