Tagastamisõigus

Sailbrace kaupade e-poest ostetud kaubad saab soovi korral Ortoteek OÜle tagastada. Tagastamise õigus kehtib 14 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamisest ning seda ka juhul, kui tegemist ei ole puudusega kaubaga.

Esita tagastamise avaldus

Kaupade tagastamiseks täida ära koos kaubaga saadud arve-saatelehel veerud “Tagastamine”, märkides ära tagastatavad tooted ja nende kogused. Täidetud dokument edasta koos tagastatava kaubaga Ortoteekile. Tagastamiseks kasuta arve tagaküljel olevat spetsiaalselt tagastussilti või taganemisavaldust, mille vormi leiad siit: taganemisavaldus

Soovitame kauba tagastada algses transpordipakendis ning kõik ühe tellimuse raames tagastatavad kaubad korraga. Tagastamisega seotud otsesed kulud kannab klient.

Selleks, et veenduda kauba sobivuses ehk kauba olemuses, omadustes ja toimimises, on kliendil lubatud kaubaga tutvuda ja seda proovida viisil, nagu seda on lubatud tavapäraselt teha kaupluses. Selle käigus tuleb tagada, et kauba ja selle pakendi seisukorda ei halvendataks. (Näiteks ortoose võib proovida, kuid ei tohi võtta kasutusele ja neid kanda.)

Kõik, mis ületab kauba muul viisil kasutamist, kui seda on tavapäraselt lubatud teha poes, ja selle tulemusena kauba halvenemise põhjustamist annab müüjale õiguse nõuda kahju hüvitamist kauba väärtuse vähenemise eest.

Kaupade tagastamine Ortoteekile

Kaupade tagastamine Ortoteeki klienditeeninduses
Ortoteekis saad tagastada kaubad Ortoteeki lahtioleku ajal:

Järve tn 2, Tallinn, E – N 10 – 18, R 10-16

Kauba vahetamine Ortoteekis
E-poest ostetud kauba saad vahetada teise toote vastu Ortoteeki kaupluses.

Ortoteekis saad vahetada kaubad Ortoteeki lahtioleku ajal:

Järve tn 2, Tallinn, E – N 10 – 18, R 10-16

Ortoteek tagastab ostusumma

Tagastatud kauba eest tagastab Ortoteek kliendile ostusumma viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul. Tagasimakse tehakse samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti.

Lepingust taganemiseks loetakse ka juhud, kus klient ei tule 14 päeva jooksul kaubale järele või ei võta kaupa välja postiautomaadist 7 kalendripäeva jooksul. Tagastame sellistel juhtudel ostusumma koos postikuluga viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti.

Tagastatava ostusumma vähendamine seoses kauba väärtuse vähenemisega

Kui tootepakendit oli võimalik avada seda kahjustamata, kuid klient on rikkunud pakendit, on müüjal õigus kaupade tagastamisel nõuda tootepakendi väärtuse vähenemisega tekitatud kahju hüvitamist, mis arvestatakse maha kliendile tagastatavast ostusummast. Juhul kui tootepakendit ei saanud avada seda kahjustamata, ei vastuta klient rikutud pakendi eest.


Juhul kui klient on kaupa kasutanud muul viisil, kui on vajalik ja lubatud kaubaga tutvumiseks ja selle proovimiseks, ning seetõttu on tagastamisele kuuluv kaup halvenenud või kauba väärtus vähenenud, sh on kahjustatud toote pakendit, siis vastutab klient kauba muul viisil kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest. Sellisel juhul on Ortoteeki õigus nõuda kliendilt kauba kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest kahju hüvitamist ning vastav hüvitise summa arvutatakse maha kliendile tagastatavast ostusummast.

Küsimuste tekkimisel helista numbril +372 578 788 30.